Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

Ο Τεκτονικός Ναός είναι το κέντρο της Στοάς. Ο χώρος των συνεδριάσεων. Ονομάζεται Ναός, όχι διότι εκεί κατοικεί ο Θεός (ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία), αλλά διότι προσομοιάζει και παραπέμπει στον Ναό του Σολομώντος.  Η διακόσμησή του είναι όμοια σε κάθε περίπτωση, μολονότι άλλοτε είναι μεγαλειώδης και άλλοτε στοιχειώδης. Σε κάθε Ναό υπάρχουν τρεις έδρες, οι οποίες φιλοξενούν τον Σεβάσμιο και τους δύο Επόπτες της Στοάς. Υπάρχουν έδρανα για όλα τα μέλη και τους επισκέπτες. Υπάρχει ένα αββακωτό δάπεδο άσπρων και μαύρων τετραγώνων το οποίο συμβολίζει την αρμονία που προκύπτει από τον συνδυασμό των πραγμάτων, των φύσεων, των δυνάμεων. Δύο στήλες βρίσκονται στην είσοδο του Ναού για να θυμίζουν τις αντίστοιχες στήλες του προνάου του Ναού του Σολομώντος, αλλά και για να συμβολίζουν το αρσενικό και το θηλυκό. Στο κέντρο της οροφής του Ναού κρέμαται το γράμμα G, σύμβολο του Μεγάλου Γεωμέτρου του Σύμπαντος, δηλαδή του Θεού, ο οποίος είναι το Κέντρον του Κόσμου, αλλά και της δικής μας ύπαρξης. Μπροστά από τον Σεβάσμιο και πάνω σε μια τιμητική τράπεζα - βωμό είναι τοποθετημένη η Βίβλος του Ιερού Νόμου. Ο αποκεκαλυμμένος Λόγος του Θεού. Συμβολίζει την Θεία Αλήθεια και το Θέλημα του Κυρίου, όπως εκφράζεται μέσα από το Νόμο Του. Πέριξ του βωμού είναι τοποθετημένοι τρεις κίονες, ο κάθε ένας στον αντίστοιχο αρχαιοελληνικό αρχιτεκτονικό ρυθμό (δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό) συμβολίζοντας την ισχύ, τη σοφία και το κάλος, αρετές αρχαίες και πανανθρώπινες στις οποίες ο Τέκτων πρέπει να ανταποκρίνεται συνεχώς. Τέλος πίσω και δεξιά από την έδρα του Σεβασμίου είναι τοποθετημένη πάντοτε η ελληνική μας Σημαία, για λόγους τιμής προς την Πατρίδα στην οποία οφείλουμε την ύπαρξη και την ευημερία μας.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: