Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ένας νέος και καλός αδελφός μας αλίευσε την παρακάτω είδηση από τη σελίδα των αδελφών μας στην Ζάκυνθο. Συγχαίρουμε τους αδελφούς για τις δράσεις τους και αναδημοσιεύουμε την είδηση:

Η Στοά μας σε πρόσφατη συνεδρίασή της απεφάσισε να διευρύνει την φιλανθρωπική και κοινωνική της δραστηριότητα. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει επιδεινώσει κατά πολύ το βιοτικό επίπεδο κάποιων συνανθρώπων συμπολιτών μας. Ηθική αλλά και ιστορική υποχρέωση της στοάς μας είναι την δύσκολη αυτή περίοδο να εντατικοποιήσει την φιλανθρωπική της δράση εντάσσοντας σε αυτήν τους ανθρώπους εκείνους όπου και πριν ακόμα την οικονομική κρίση βρίσκονταν σε δυσκολία να ανταποκριθούν στις απολύτως αναγκαίες βιοποριστικές ανάγκες. Η Στοά μας προχώρησε σε μια καταγραφή των οικογενειών αυτών σε συνεργασία με αρμόδιους Δημόσιους φορείς καθώς και στα αγαθά εκείνα που μπορούν να καλύψουν ένα μέρος από τις διατροφικές ανάγκες ενός μήνα. Ξεκινάμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα να τροφοδοτούμε 55 συνανθρώπους μας που κατοικούν σε όλη τη Ζάκυνθο και οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες. Στόχος μας είναι να καλύψουμε μέρος των αναγκών των αυτών σε μια σταθερή μηνιαία βάση παρέχοντάς τους τα υλικά εκείνα αγαθά τα οποία θεωρούμε ότι τουλάχιστον μπορούν να τους διατηρήσουν στην ζωή και παράλληλα το αίσθημα εκείνο ότι συνάνθρωποι τους γνωρίζουν την ύπαρξή τους, κατανοούν τις ανάγκες τους και ότι έχουν την ηθική και ψυχική μας συμπαράσταση. Επιδιώκουμε η δραστηριότητα αυτή να έχει μόνιμο και συνεχή χαρακτήρα στηριζόμενη στην εθελοντική προσφορά της Στοάς μας, στοχεύοντας όμως σε μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας στην παροχή κάθε είδους βοήθειας στις ευάλωτες, ευαίσθητες και ευπαθείς οικογένειες της Ζακύνθου.Δεν υπάρχουν σχόλια: